Bilden ovan på Alvar är tagen av: Linnea Gustavsson!

Malva (bilderna nedan) födde 2021.01.24 DJ-kullen. Det blev fyra stora fina svartvita kattungar. Pappa till kullen är Malinkas Voldemort som ägs av Pernilla Björn med stamnamn Dorabellas. Intressenter till kullen finns redan.

Andra halvan av 2021 hoppas vi på två kullar undan två av våra honor men det är ännu bara planer och inget tas för givet, utan vi är fulla av ödmjukhet för att saker och ting inte alltid blir som vi hoppas.

Om intresse finns för kommande kullar ber vi dig höra av dig redan nu samt lägger över ansvaret på dig att hålla kontakten med oss, för bästa möjligheten att kunna köpa katt ur nästa kull.

Följ oss på FB för regelbundna uppdateringar.