Andra halvan av 2021 hoppas vi på två kullar undan olika honor men det är ännu bara planer och inget tas för givet, utan vi är fulla av ödmjukhet för att saker och ting inte alltid blir som vi hoppas.

Om intresse finns för kommande kullar ber vi dig höra av dig redan nu samt lägger över ansvaret på dig att hålla kontakten med oss, för bästa möjligheten att kunna köpa katt ur nästa kull.

Följ oss på FB för regelbundna uppdateringar.
Vår fina poserar på bilderna nedan.