Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) är en hjärtsjukdom hos bland annat katter. I värsta fall kan den leda till lidande och död. Den kan komma tidigt eller sent i kattens liv. Upptäcks den i tid och innan symtom så kan behandling sättas in om det behövs, och förhoppningsvis får katten ett långt och hyfsat opåverkat liv trots HCM-diagnos. HCM diagnostiseras från mild till severe, och om en katt har mild HCM och stannar vid det, så skulle den kunna leva med det hela livet opåverkad och utan symtom. Tyvärr kan förloppet också gå fort och bli allvarligt, varför fortsatta hjärtultraljud är viktiga.

HCM innebär att vänstra hjärtkammaren blir förtjockad. Hjärtmuskulaturen blir stelare och kan inte slappna av ordentligt, hålrummet inuti hjärtat krymper så att en mindre mängd blod pumpas runt i kroppen. Följden blir att hjärtat behöver arbeta hårdare och katten får dålig syresättning.

Orsakerna till HCM är ännu inte helt klarlagda, men det finns ofta en ärftlig faktor även om till synes oförklarlig HCM också förekommer. HCM är särskilt vanligt hos vissa raser såsom Sphynx.

Det finns ett gentest för HCM på just Sphynx. Dock finns ännu stora kunskapsluckor kring det, och HCM-diagnos kan inte förklaras enbart av två positiva gener av den specifika HCM-gen som går att dna-testa för. Inga garantier finns heller för att en katt med två negativa gener, enligt testet, inte utvecklar HCM. Vi har gentestat några av våra katter för den upptäckta HCM-genen. Resultatet är ännu inte tillförlitligt för att lösa gåtan kring HCM, eftersom fler gener och slumpen spelar in. Därför kan vi tyvärr inte använda oss så mycket av resultaten. Malva, Lillemor och Ciri är alla negativa för den HCM-gen man kan gentesta för, men skanningar högt upp i ålder och brett i hela kullar är fortsatt det viktigaste och mest säkra redskapet.

Regelbundna hjärtskanningar hos PawPeds-ansluten veterinär är viktiga för att upptäcka eventuella förändringar hos Sphynx både till sällskap och avel. Hälsomedvetenhet kring Sphynxens hjärta är viktig för både dig som kattägare och mig som uppfödare i fortsatt avelsyfte.

Tack för att du skaffar dig kunskap om HCM, frågar oss samt skannar din kastrat vid minst ett, tre och fem års ålder. Din sällskapskatts liv är lika viktigt som en avelskatts liv. Vi vill att du prioriterar det.

När det gäller avel så följer Desideros Cattery PawPeds hälsoprogram med skanningar upp till åtta års ålder. Att du som köpare frågar efter skanningar tillbaka i linjerna och på föräldrakatter hjälper till att få fler uppfödare att skanna avelsdjur högt upp i ålder, och vi som gör det redan förstår att även ni köpare ser ett värde i att vi fortsätter jobba mot en friskare och sundare ras på sikt.