Fokus på hälsa och sunda Sphynx är Desideros Cattery´s grundtanke. För oss innebär det att tänka brett när det gäller HCM men inte glömma bort andra viktiga hälsoaspekter, mentalitet eller nakenhet i val av avelsdjur.

Det har varit fram- och motgångar med tvära kast uppåt och nedåt. Iris, som vi behöll från vår första kull med förhoppning om avel, har tyvärr kastrerats på grund av en sjukdom och ingen i den kullen går vidare i avel. Däremot har Malva fått en fantastisk Sphynxkull ihop med Freerunners Buddha. Och vi hoppas innerligt att White ska kunna bidra med några avkommor med de få fina honor han beräknas para innan kastrering.