Fokus på hälsa och sunda Sphynx är Desideros Cattery´s grundtanke. För oss innebär det att tänka brett när det gäller HCM men inte glömma bort andra viktiga hälsoaspekter, mentalitet eller nakenhet.  

Det har varit fram- och motgångar med tvära kast uppåt och nedåt. Iris, som vi behöll från vår första kull med förhoppning om avel, har tyvärr kastrerats på grund av en sjukdom och ingen i den kullen går vidare i avel. Däremot har Malva fått en fantastisk Sphynxkull ihop med Freerunners Buddha. Och vi hoppas innerligt att White ska kunna bidra med några avkommor med de fina honor han beräknas para i vår.