Höst 2021;
Vi söker fodervärd i Jönköpingsområdet.
Avståndet till dig ska vara maximum tio mil från Jönköping.
Tack för att du respekterar det.

Fokus på hälsa och sunda Sphynx är Desideros Cattery´s grundtanke. För vår uppfödning innebär det att tänka så brett och djupt som är möjligt när det gäller HCM, men ändå inte glömma bort andra viktiga hälsoaspekter, mentalitet eller nakenhet i val av avelsdjur.

Desideros Cattery gör allt i vår makt för att förhindra ärftliga eller smittsamma sjukdomar!

Tyvärr kan ingen Sphynxuppfödare garantera att kattungen du köpt inte utvecklar exempelvis HCM, men Desideros Cattery jobbar seriöst med Sphynxens lilla avelsbas utifrån hjärtskanningar och andra hälsoaspekter.

Till vintern planerar Desideros Cattery ett par Sphynx-kullar. Vi hoppas att Lillemor är först på tur. Välkommen att hålla er uppdaterade via Desideros Cattery på Facebook. Nu väntas utvärdering genom bland annat hjärtskanning på våra avelskatter.