Fokus på hälsa och sunda Sphynx är Desideros Cattery´s grundtanke. För oss innebär det att tänka så brett och djupt som är möjligt när det gäller HCM, men ändå inte glömma bort andra viktiga hälsoaspekter, mentalitet eller nakenhet i val av avelsdjur.

Hemma hos oss i Jönköping har Malva för närvarande sin andra kull. Intressenter till kattungarna finns. För bilder på dem och senaste nyheterna följ Desideros Cattery på Facebook.

Är du intresserad av Sphynx från någon av kommande kullar hos oss vill vi att du:

  1. Tar reda på så mycket information om rasen, hälsa, skötsel och HCM som möjligt.
  2. Läser igenom och begrundar information om vårt katteri
  3. Läser igenom och samtycker till vad vi förväntar oss av dig.
  4. Mailar till oss och beskriver vilket slags liv en Sphynx från oss skulle kunna få det hos dig/er. Vi vill att du återkopplar till alla punkter vi tar upp som förväntningar på dig, så att vi vet att ni är väl införstådda med grundförutsättningarna. 
  5. Ansvarar för att hålla kontakten med oss, så att du finns med när det börjar närma sig tid för ny kull, tingning och för oss att bestämma vilken kattunge som ska flytta till vilket hem.