Iris-kullen februari 2023
Inavelsgrad 4 generationer: 1,56%
Stamtavla
Mor: Desideros Cherrimoya Timja
Far: Vintermånens Black Velvet
Båda föräldrarna är parasittestade UA samt HCM-skannade med normala värden och kommer att fortsätta skannas högt upp i ålder.

 1. Desideros SilverIris Bodottir (hona)
 2. Desideros KopparIris Boson (hane)
 3. Desideros SnöIris Boson (hane)
 4. Desideros BläckIris Boson (hane)
 5. Desideros SidenIris Bodottir (hona) Kvar i katteriet!
 6. Desideros FläderIris Bodottir (hona)
 7. Desideros KorallIris Bodottir (hona)

__________________________________________

HimlaFin-kullen december 2022
Inavelsgrad 4 generationer: 0,00%
Stamtavla
Mor: Vintermånens Cosmopolitan SPH n 09 21
Far: Softskins Sunset Starshine SPH a 09 21
Båda föräldrarna är HCM-skannade med fina värden och kommer att fortsätta skannas högt upp i ålder.

 1. Desideros HimlaFina Håkan Ymersson (hane)
 2. Desideros HimlaFina Helge Ymersson (hane)
 3. Desideros HimlaFina Happy Ymersson (hane)
 4. Desideros HimlaFina Hugo Ymersson (hane)
 5. Desideros HimlaFina Hillevi Ymersdotter (hona)

__________________________________________

Glen-kullen mars 2022
Inavelsgrad 4 generationer: 3,12%
Stamtavla
Mor: Desideros Cherrimoya Timja SPH f 09 
Far: Wavy Sorellas Antares SPH w
Båda föräldrarna är HCM-skannade med fina värden inför parning samt negativt testade för virusen Fiv, FeLv och parasiterna Giardia, Cryptosporidium och Tritrichomonas. Timja kommer att fortsätta skannas, enligt PawPeds hälsoprogram.

 1. Desideros Miss Glen Spey (hona)
  (Såld med avelsrätt till katteri Zeldtrix)
  EMS kod: SPH f
 2. Desideros Miss Glen Mhor (hona)
  EMS kod: SPH w
 3. Desideros Mr Glen Grant (hane)
  (Såld med avelsrätt till Mamz/Freerunner´s)
  EMS kod: SPH n
 4. Desideros Mr Glen Moray (hane)
  EMS kod: SPH w

__________________________________________

F-kullen  december 2022
Inavelsgrad 4 generationer: 0,00%
Stamtavla
Mor: Vintermånens Cosmopolitan SPH n 09 21
Far: MalinkaS Voldemort SPH n
Båda föräldrarna är HCM-skannade med fina värden innan parning samt negativt testade för virusen Fiv, FeLv och parasiterna Giardia, Cryptosporidium och Tritrichomonas. Mamma Vintermånens Cosmopolitan hade normala hjärtvärden vid ett och ett halvt. Hon kommer att fortsätta skannas enligt PawPeds hälsoprogram för HCM. Pappa Voldemort är skannad sista gången december 2021, och han hade normala hjärtvärden vid sju års ålder 🙏.

 1. Desideros Flisan (hona) Kvar i katteriet!
  EMS kod: SPH n 09 21
 2. Desideros Folke (hane)
  (Såld med avelsrätt till Disernas Sphynxuppfödning)
  EMS kod: SPH n 09 21
 3. Desideros Fröken Friman (hona)
  (Såld med avelsrätt till Poppy Seed Sphynx i Norge)
  EMS kod: SPH n 09 21
 4. Desideros Fideli (hona)
  EMS kod: SPH a 09 21
 5. Desideros Ferdinand (hane)
  EMS kod: SPH n 09 21

__________________________________________

Elsklings-kullen augusti 2021 sphynx
Inavelsgrad 4 generationer: 0,00%
Stamtavla
Mor: Guilty Beauty Wish Me Luck SPH n 02
Far: Desideros Bellus Alvar SPH n 33
Båda föräldrarna är HCM-skannade innan parning samt negativt testade för virusen Fiv, FeLv och parasiterna Giardia, Cryptosporidium och Tritrichomonas. Båda föräldrarna kommer att fortsätta skannas enligt PawPeds hälsoprogram för HCM.

 1. Desideros Elskade Elis Alvarsson (hane)
  EMS kod: SPH n 09
 2. Desideros Elskade Ebbe Alvarsson (hane)
  EMS kod: SPH n 09 31
 3. Desideros Elskade Elsie Alvarsson (hona)
  EMS kod: SPH n 09 31
 4. Desideros Elskade Emmy Alvarsson (hona)
  EMS kod: SPH n 09
 5. Desideros Elskade Alvarsson Eivor (hona)
  EMS kod: SPH n 09

__________________________________________

DJ-kullen januari 2021 sphynx
Inavelsgrad 4 generationer: 0,00%
Stamtavla
Mor: Guilty Beauty Wish Me Luck SPH n 02
Far: MalinkaS Voldemort SPH n
Båda föräldrarna är HCM-skannade med fina värden innan parning samt negativt testade för virusen Fiv, FeLv och parasiterna Giardia, Cryptosporidium och Tritrichomonas. Malva är därefter skannad med fina hjärtvärden som fyraåring, och Voldemort är skannad sista gången december 2021, och han hade fina hjärtvärden vid sju års ålder 🙏.

 1. Desideros Discoprince (hane)
  EMS kod: SPH n 09
 2. Desideros Domino Theory (hane)
  EMS kod: SPH n 09
 3. Desideros Dynamite (hane)
  EMS kod: SPH n 09
 4. Desideros Dressed for success (hane)
  EMS kod: SPH n 09

__________________________________________

Cherrimoya-kullen februari 2020 desideros
Inavelsgrad 4 generationer: 0,00%
Stamtavla
Mor: Guilty Beauty Wish Me Luck SPH n 02
Far: Freerunners Buddha SPH d
Båda föräldrarna är nyligen friscannade för HCM samt negativt testade för virusen Fiv, FeLv och parasiterna Giardia, Cryptosporidium och Tritrichomonas. Malva är skannad med fina värden som fyraåring och kommer att fortsätta skannas enligt hälsoprogrammet.

 

 1. Desideros Cherrimoya Lilja (hona)
  EMS kod: SPH f 03 (Black Tortie Bicolour)
 2. Desideros Cherrimoya Vallmo (hona)
  (Såld med avelsrätt till Poppy Seed Sphynx i Norge)
  EMS kod: SPH f 09 (Black Tortie Bicolour)
 3. Desideros Cherrimoya Myntha (hona)
  EMS kod: SPH f 03 (Black tortie-white)
 4. Desideros Cherrimoya Scilla (hona)
  EMS kod: SPH f 03 (Black Tortie Bicolour)
 5. Desideros Cherrimoya Timja (hona) Kvar i katteriet!
  EMS kod: SPH f 09 62 (Black tortie-white med orange ögonfärg)

__________________________________________

Bellus-kullen  april 2019
Inavelsgrad 4 generationer: 0,00%
Stamtavla
Mor: SUCh Pink Champagne Jessie SPH n 32
Far: Eleftheria Argentho SPH a 21
Båda föräldrarna är friscannade för HCM samt negativt testade för virusen Fiv, FeLv och parasiterna Giardia, Cryptosporidium och Tritrichomonas. Båda föräldrarna kommer att fortsätta skannas enligt PawPeds hälsoprogram för HCM så att avelslinjerna kan utvärderas. Jessie är skannad sista gången 2022 enligt hälsoprogrammet, och hon hade fina hjärtvärden vid åtta års ålder 🙏. Argentho är skannad med fina värden som femåring oktober 2021.

 1. Desideros Bellus Alvar (hane) Kvar i katteriet!
  EMS kod: SPH n 33
 2. Desideros Bellus Idun-Hedvig (hona)
  EMS kod: SPH n 21 09
 3. Desideros Bellus Liv (hona)
  EMS kod: SPH a 21 32
 4. Desideros Bellus Loke (hane)
  EMS kod: SPH a 32

__________________________________________

Cognac-kullen november 2018
Inavelsgrad 4 generationer: 0,00%
Stamtavla
Mor: SUCh Pink Champagne Jessie SPH n 32
Far: Bråstorpskattens Måns SPH n 32
Båda föräldrarna är friscannade för HCM samt negativt testade för virusen Fiv, FeLv och parasiterna Giardia, Cryptosporidium och Tritrichomonas. Jessie är skannad sista gången 2022 i enlighet med PawPeds hälsoprogram, och hon hade fina hjärtvärden vid åtta års ålder 🙏 Måns är skannad med Equivocal som fyra- och femåring.

 1. Desideros Cognac Michah (hona)
  EMS kod: SPH n 32
 2. Desideros Cognac Iris (hona)
  EMS kod: SPH a 31